Om os

BOPA LAW er etableret af advokat Carsten Tolderlund og advokat David Rubin med henblik på at bistå erhvervsklienter inden for specielt energi og offshore, søfart og transport, forsikring, entreprise, international handel samt rets- og voldgiftssager.

Carsten Tolderlund

Advokat (L)

Carsten er erhvervsadvokat med stor erfaring, der også stammer fra arbejde i privat erhvervs-virksomhed. 

Carsten rådgiver inden for almen erhvervsret og selskabsret, men har særlig erfaring med internationale kontraktsforhold, energi og offshore og bistår blandt andet de aktører, som driver virksomhed inden for denne branche, operatører / ejere såvel som leverandører. 

Læs mere

David Rubin

Advokat (H)

David beskæftiger sig navnlig med retssager og tvisteløsning for erhvervsklienter, og David har især stor erfaring med forsikringsretlige og transportretlige forhold samt international handel.

Herudover bistår David livsforsikringsselskaber og pensionskasser med rådgivning om regulatoriske forhold, etablering af forsikringsvirksomhed i Danmark og udlandet samt med portefølje-overdragelser.

Læs mere

Forretningsbetingelser

BOPA LAW er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer, og disse advokatfirmaer hæfter således ikke for hinandens rådgivning.

Hvert af de advokatfirmaer, der tilsammen udgør BOPA LAW, er ansvarlige for deres rådgivning af klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og alle advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Se forsikringsoplysninger under hver enkelt personprofil.

Erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens maksimum. Ansvaret omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.