Carsten Tolderlund

Carsten Tolderlund

Advokat (L)

Carsten er erhvervsadvokat med stor erfaring, der også stammer fra arbejde i privat erhvervsvirksomhed. Carsten rådgiver inden for almen erhvervsret og selskabsret, men har særlig erfaring med internationale kontraktsforhold, energi og offshore og bistår blandt andet de aktører, som driver virksomhed inden for denne branche, operatører/ejere såvel som leverandører.

Carsten har arbejdserfaring fra Norge og UK, hvor han praktiserede i seks år som stedlig repræsentant for et stort dansk advokatfirma.

De forsikringsvilkår, som kendetegner energi og offshore, har Carstens særlige bevågenhed og hans erfaring er efterspurgt i ind- og udland. Herudover rådgiver Carsten også virksomheder indenfor byggeriet.

Carsten er desuden uddannet mediator. 

International erfaring og evne til at omsætte klientens behov til brugbare løsninger.

Specialer

Energi og offshore, herunder alle aftaler og regulatoriske forhold indenfor olie og gas, vind og fornybar energi, forsikring, finansiering, international handelsret, entreprise, M&A, erhvervsret og tvisteløsning.

Medlemsskaber

  • Advokatsamfundet
  • OilGasDenmark
  • Energiretsforeningen

Sprog

Engelsk, de skandinaviske sprog.

Formaliteter, herunder oplysningsforpligtelser for advokatfirmaet Tolderlund

CVR nr.: 39692406 - organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring: HDI Global Specialty SE policy no. 156-08413904-30018
Forsikringssum: DKK 2,5 mio.
Bank: Sydbank

Advokatfirmaet Tolderlund er etableret på følgende adresse: Bopa Plads, Løgstørgade 2, 2100 København Ø.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 41 38 19 05 og på e-mailadressen ct@bopa-law.com

Vores CVR-nummer er: 39692406.

Advokatfirmaet Tolderlund er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Tolderlund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Tolderlund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Tolderlund, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Tolderlund anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Tolderlund er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Tolderlund og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Tolderlunds advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Connect på LinkedInKontakt

+45 41381905 ct@bopa-law.com