Tvisteløsning

Rets- og voldgiftssager tager tid og kræver ressourcer. Vi er klare i mælet, når vi rådgiver vores klienter om udfaldsrisikoen ved tvister, og vi kender både processen og de processtrategiske overvejelser.

BOPA LAW omfatter advokater med erfaring fra voldgiftsdommerhverv og med uddannelse som mediator.

Vi bistår med:

  • Førelse af retssager ved de ordinære domstole og specialretter
  • Førelse af voldgift ved de faste voldgiftretter og ved ad hoc voldgift, eksempelvis i henhold til ICC
  • Mediation og anden form for alternativ tvisteløsning
  • Forinden retsskridt - vurdering af klientens retsstilling i en tvist, herunder ved opinions