Selskabsret

BOPA LAW rådgiver om selskabsretlige problemstillinger og bistår med overdragelse af virksomhed, stiftelse af selskab, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger af selskaber med videre.

Fra vort erfaringsgrundlag kan fremhæves:

  • Etablering af virksomhed / rådgivning om valg af selskabsform
  • Ejeraftaler, vedtægter mv.
  • Direktions- og bestyrelsesansvar
  • Selskabsadresse (hvis ønsket)
  • Kapitalforhold og finansiering, herunder sikkerhedsstillelse / pantsætning
  • Køb og salg, fusion og spaltning

Vi bistår med overholdelse af reglerne for generalforsamlinger og kan udarbejde generalforsamlingsreferat for selskaberne i ønsket omfang.