International handel

Vi har stor erfaring med rådgivning om kontrakter vedrørende cross border-handel og har altid et vågent øje på optimering af klientens retsstilling, eksempelvis gennem ansvarsbegrænsninger, lovvalg eller valg af værneting.

Erfaringsgrundlaget omfatter:

  • Etablering af virksomhed i ind- eller udland som led i cross border-aktiviteter
  • Agent- og forhandleraftaler og alle andre former for internationale handelsaftaler
  • Køb og salg af aktiver i cross border sammenhæng
  • Retssager / voldgift i ind- og udland, herunder ved anvendelse BOPA LAWs udenlandske advokatforbindelser
  • Fuldbyrdelse i Danmark af domme og voldgiftskendelser på grundlag af EU-ret og konventioner