Forsikring

BOPA LAWs advokater har mange års erfaring med rådgivning om erhvervslivets forsikringsforhold og har således et indgående kendskab til forsikringsmarkedet og de policevilkår, som anvendes, herunder i særlig grad inden for:

  • Transport (vareforsikring, ansvar m.fl.)
  • Energi og offshore (all risk, ansvar, drifttab, control of well, construction all risk m.fl.)
  • Entreprise (brand- og stormskade, all risk, ansvar m.fl.)
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder all risk-forsikringer i bred forstand

BOPA LAW bistår med:

  • Rådgivning v/ tegning af forsikring (på det kommercielle marked / i mutuals, ved etablering af captives m.fl.)
  • Servicegennemgang af forsikringsvilkår
  • Due diligence af forsikringsvilkår- og krav ved M&A
  • Vurdering af samt forberedelse og gennemførelse af forsikringskrav