Erhvervsretlige forhold

Erhvervsret er samlebetegnelsen for de spilleregler, der regulerer erhvervsvirksomheders retsforhold. I BOPA LAW er vi bevidste om at bistå vores klienter med at navigere i det samspil af lovregler og aftaler, som tilsammen skaber rammen for klientens virksomhed. Ud over BOPA LAWs specialer rådgiver vi også i fornødent omfang om bl.a.:

  • Erhvervsaftaler generelt
  • Ansættelsesforhold
  • Finansieringsmuligheder (inklusiv projektfinanciering)
  • Markedsføring og konkurrence
  • Inkasso
  • Produktbeskyttelse (patent, varemærke m.m.)