Energi- og offshore

BOPA LAW rådgiver om hele spektret af aftaler inden for olie- og gas, offshore vind og vedvarende energi, herunder også om de særlige forsikringsforhold, som kendetegner brancherne. Rådgivningen bygger på mangeårig praktisk erfaring og deraf følgende dyb indsigt.

Vi rådgiver både operatører, ejere og leverandører.

Bistanden omfatter bl.a.:

  • Aftaleforhandling- og koncipering
  • Køb og salg af aktiver (enten i form af salg af aktiver eller ved salg af selskab), herunder due diligence og financiering
  • Udbud og indkøb
  • Forsikring (all risk, construction all risk, drifttab mv.), rådgivning i forbindelse med tegning, servicegennemgang af vilkår, vurdering, forberedelse og gennemførelse af forsikringskrav
  • Tvister (domstole / voldgift / mediation)