David Rubin

David Rubin

Advokat (H)

David beskæftiger sig navnlig med retssager og tvisteløsning for erhvervsklienter, og David har især stor erfaring med forsikringsretlige og transportretlige forhold samt international handel.

Herudover bistår David livsforsikringsselskaber og pensionskasser med rådgivning om regulatoriske forhold, etablering af forsikringsvirksomhed i Danmark og udlandet samt med porteføljeoverdragelser.

David bistår også transportvirksomheder med indgåelse af kontrakter, herunder logistikkontrakter, transportbetingelser og forsikringsforhold.

Endelig bistår David danske og udenlandske klienter om selskabsretlige forhold i bred forstand.

Klar og direkte rådgivning baseret på mere end 35 års erfaring som advokat.

Specialer

Forsikringsret, pensionsret, regulatoriske forhold, søret, international handelsret, transportret, speditionsret, retssager, voldgiftssager, mediation.

Sprog

Engelsk, de skandinaviske sprog.

Formaliteter

CVR nr.: 36147180 - organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring: HDI Global Specialty SE policy no. 156-08413216-30018
Forsikringssum: DKK 10 mio.
Bank: Danske Bank


Kontakt

+45 24400532     dr@bopa-law.com